Darivanje za Novu godinu

2022-01-28 15:51:07
Share:

Darivanje je važan deo kineske Nove godine. Prilikom poseta uobičajenih u Kini za vreme praznika, brojne su prilike za davanje i primanje poklona. U tim situacijama postoje pravila lepog ponašanja kojih se treba pridržavati.

Jedno od prvih pravila nalaže da za Novu godinu - baai nihn - ne bi trebalo davati suviše skupe poklone jer se osoba kojoj dajete takav poklon može osetiti obaveznom da vam uzvrati skupljim darom. Ukoliko to ne može da priušti, onda bi mogla da se oseća kao da je izgubila obraz i o tome treba razmišljati pre odabira poklona.

Uobičajeno je da se poklanjaju voće, kolači ili bombone i čokolade.

Lepo vaspitana osoba poklon pruža obema rukama. Ako poklon bude odbijen, treba nastaviti nudjenje sve dok ne bude prihvaćen.

Naime, u Kini je odraz lepog ponašanja da poklon nikada iz prve ne prihvatite, već da se ljubazno zahvalite i odbijete ga. Medjutim, kako pravo odbijanje poklona može pokvariti odnose i prijateljstvo, na kraju ga treba prihvatiti.

Bolje je čak pogrešiti i suviše ga lako prihvatiti nego ga odbiti.

Inače, lepo vaspitana osoba poklon prima sa obe ruke posebno kada je i ponudjen na taj način, čak i kada poklon nije veliki već mali - crvena koverta sa novcem na primer, koja je jedan od uobičajenih poklona u Kini.

I još jedna važna stvar je da bi gosti trebalo da uzvrate poklonom veće vrednosti od vrednosti dobijenog poklona.

Sujeverja

U Kini postoje brojna sujeverja. Mnoga od njih odnose se na celu godinu, ali dobijaju na značaju u vreme Prolećnog festivala. Po njima, tokom 10-todnevnog novogodišnjeg praznika ne bi trebalo upotrebljavati reči ili izraze o negativnim stvarima jer je praznik vreme sreće i očekivanja prosperiteta. Zato treba izbegavati pominjanje smrti, nesreće, teškoća…Jezički gledano, to znači da treba izbegavati reči o negativnim stvarima čak i kada se upotrebe u pozitivnoj konotaciji.

Zatim, treba izbegavati broj 4. Četiri se izgovara kao sei, tj. kao reč smrt. Može se na primer, umesto broja četiri upotrebiti "dva plus dva " ili nešto slično tome.

Postoji još jedna zabrana. U vreme prvih pet dana praznika nikada ne treba bacati stvari iz kuće.

To je zbog toga što je Nova Godina vreme sreće, a bacanje stvari bi moglo da znači bacanje sreće.

Kinezi takodje veruju da u vreme praznika treba izbegavati belo i crno jer obe boje u njihovoj kulturi simbolizuju smrt. Crvena i zlatna boja su poželjne boje i mnogi Kinezi ih nose za vreme novogodišnjeg praznika.

Postoje i neke zabrane kada je o poklonima reč. Tako na primer ne treba poklanjati satove jer bi to moglo da se shvati kao da tom kome ga poklanjate vreme otkucava i da će umreti. Onda, ne treba poklanjati zelene kape jer to znači neverstvo, ni crvene cipele jer se te reči izgovaraju slično kao uzdah, niti kruške jer se kruška izgovara slično kao odvajanje.

Takodje ne valja poklanjati maramice jer se koriste za vreme sahrana, pa onda ni kišobran jer se izgovara kao zatvaranje, ali ni makaze, noževe ili bilo koje oštre predmete jer simbolizuju sečenje veza.