Kineski vašari

2022-01-28 15:32:17
Share:

Tradicija "Hramskih okupljanja" ima tesnu vezu sa religijskim aktivnostima. Ova tradicija je razvijana, usavršavana i popurisana uz folklorne i verske aktivnosti.

Za vreme dinastije Donghan u Kinu je preneta budistička religija koja je doživela najveći prosperitet u dinastijama Tang i Song. Nakon propasti tih dinastija pojedine aktivnosti u vezi sa Hramskim okupljanjima nastavljene su.

Prvobirno je ova vrsta okupljanja imala isključivo religijsko obeležje. Uz privredni razvoj i nove potrebe ljudi, ovakvi skupovi su postepeno dobili I nove sadržaje pa su dobili ime Hramski vašari. Prateći potrebe ljudi I za zabavom, na tim vašarima pojavile su se I brojne zabavne aktivnosti pa je odlazak na Hramske vašare postao važan deo proslave kineske tradicionalne Nove godine. Danas se oni održavaju ne samo u velikim parkovima I na lokacijama namenjenim zabavi nego i u trgovinskim ulicama i prodavnicama. Zbog kulturnih razlika svaki od njih ima svoje specifičnosti zavisno od područja u kojem se održavaju.

I u Pekingu su tokom praznika proleća organizovani brojni novogodinji vašari, na kojim su posetioci imali priliku da se svestrano upoznaju sa drevnom kulturom Kine.