Ekonomska postignuća Kine – u susret 100 godina od osnivanja Komunističke Partije Kine

2021-07-01 14:42:24  | CRI
Share:

Autor: Katarina Zakić, naučna saradnica Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Put sveukupnog razvitka Narodne Republike Kine počev od 1949. godine do danas je bio težak i pun odricanja, ali je doveo do neverovatnog uspeha. Malo ko je verovao da Kina ima snagu i potencijal da izazove sa kojima se susretala na kraju 19. i početkom 20. veka prevaziđe na takav način da postane svetska ekonomija broj dva. Način kineskog razvoja i način na koji je Kina rešavala svoje ekonomske probleme je vredan posebnog izučavanja i iz njega se može puno naučiti.

Kineske ekonomske reforme su bile pažljivo odabrane i svaka etapa kineskog razvoja je imala svoju svrhu. Nije se prezalo od preduzimanja teških kratkoročnih mera da bi budućnost bila bolja, i to se isplatilo. Kina je dramatično smanjila stepen siromaštva domaćeg stanovništva i uspela da na kraju 2020. godine dostigne stepen razvoja koji je Kina nazvala umereno prosperitetan razvoj. Time je ostvaren vekovni cilj koji je bio zacrtan, a to je da se Kina ravnomernije razvija i da većina kineskog stanovništva oseti boljitak od ovakvog razvoja. Kina će nakon toga preći u narednu fazu razvoja koja ima za cilj da do 2035. godine kineska ekonomija bude značajno razvijenija. Time bi se značajno unapredio životni standard stanovništva, a kineska ekonomija bi se još više napredovala.

Ono što je Kina postigla u poslednjih 15 godina svedoči o tome da se brinulo o zaostavštini prethodnih generacija i da Kina sada ima mogućnosti ne samo da nastavi sa uspešnim sopstvenim razvojem već i da pomogne drugima. O tome svedoče i inicijative kojima se Kina pridružila ili koje je sama inicirala. Svakako najznačajnija u tom pogledu jeste inicijativa Pojas i put, koju je 2013. godine predložio kineski predsednik Si Đinping. Inicijativa koja je trebalo da unapredi ekonomsku saradnju između Kine i evropskih, azijskih i afričkih zemalja (po uzoru na Stari put svile), je danas najveći međunarodni ekonomski projekat. Prema rečima kineskog predsednika, ovaj projekat ima između ostalog za cilj smanjenje nivo ekonomske nejednakosti u svetu, i pomogne onim zemljama kojima je ta pomoć potrebna. Osnovni princip u okviru Pojasa i puta jeste da je Kina tu da ponudi finansijska sredstva i logistiku za izvođenje pre svega infrastrukturnih projekata, a da zemlje same biraju i odlučuju da li će se projekti i realizovati. Kina je u ove svrhe izdvojila značajne fondove, preko hiljadu milijardi US dolara, koje je plasirala širom sveta. Inicijativa se proširila i na zemlje Latinske Amerike, tako da je danas 140 zemalja i 32 međunarodne organizacije članica inicijative Pojas i put. Projekat je jedinstven u ekonomskoj istoriji, jer nikada do sada ovakav nije postojao, a 2023. godine, kada će se obeležiti 10. godina od njegovog početka, biće odličan trenutak da se neki rezultati sagledaju. Već sada se mogu širom sveta videti kineska postignuća u oblasti infrastrukture, energetike, metalurgije, logistike, turizma, IT tehnologija i medicine koja su postala prepoznatljiva upravo zahvaljujući inicijativi Pojas i put.

Prethodna 2020. godina je usled pandemije kovid-19 bila veoma teška u svakom smislu, ali u ekonomskom pogotovo. Život i rad su se tokom prvog i drugog kvartala 2020. godine ne trenutke potpuno zaustavili. Bilo je puno nepoznanica, strahova i teških trenutaka. Stradalo je puno ljudi. Kina je uspela i tokom ovog perioda da očuva svoju ekonomsku stabilnost, i u krajnjoj instanci doprinese svetskoj ekonomskoj stabilnosti, jer je uspela i u tako otežavajućim okolnostima da obezbedi redovnost u svetskom snabdevanju kako proizvodima opšte namene, tako i pre svega isporukama medicinske opreme širom sveta. U isto vreme, Kina je radila i još uvek radi na razvoju i proizvodnji kovid vakcina koje će zaštititi ljude širom sveta. Ponovo je Kina bila među prvima koja je kako donirala vakcine u afričke zemlje, koje znamo imaju veliki broj stanovnika, male mogućnosti da zaštite svoje stanovnike, i imaju relativno skromne fondove za nabavku vakcina. Dakle, nije bežala od toga da kao jedan od svetskih ekonomskih lidera preuzme ulogu onoga koji treba da pomaže drugima u nevolji jer ima mogućnosti za to.

Kakva je ekonomska budućnost Kine? Kao što je rečeno planovi su napravljeni i predsednik Si Đinping je u martu ove godine predstavio 14-ti po redu petogodišnji plan razvoja. Tokom svog obraćanja, predsednik je podsetio na sve rezultati koji su ostvareni tokom realizacije 13-tog plana i naglasio da Kina ulazi u novi period svog razvoja – stvaranje modernog socijalističkog društva. Ovaj razvoj podrazumeva pre svega kvalitativni, uz kvantitativni razvoj, koji će se zasnivati na tome da se stanovništvu obezbedi bolji životni standard, unapredi održivi razvoj, unaprede informacione tehnologije, unapredi sistem nacionalnog upravljanja, smanji jaz u stepenu razvoja urbanog i ruralnog područja... To su neke od osnovnih odrednica unutar ovog plana. Nova ekonomska strategija koja će poslužiti kao osnova za ostvarenje ovog plana se zove dualna cirkulacija i označava na neki način novi oblik razvoja Kine. Sada će se Kina više oslanjati na mogućnosti razvoja sopstvenog tržišta koje do sada nisu bile iskorišćene. To ne znači da Kina smanjuje svoj nivo saradnje sa inostranstvom, naprotiv. Međunarodna saradnja ostaje kao i do sada jedan od stubova kineskog razvoja, ali će se veća pažnja usmeriti na iskorišćavanje potencijala domaćeg tržišta, i to kako za proizvodnju, tako i za nabavku i prodaju.

Dakle, Kina i dalje nastavlja sa svojom agendom ekonomskog razvoja koja sagledava sve prednosti i mane kineske ekonomije i ispravlja nedostatke, uz istovremeno unapređenje oblasti kojima se pridaje strateški značaj. Kao što je na početku teksta rečeno, Kina je prešla dugačak put koji je bio pun izazova, ali je uspešno savlada mnogobrojne teškoće. Naredna faza kineskog razvoja dodatno će unapredi život kineskog naroda, a inicijativa Pojas i put omogućiće sa druge strane razvitak drugih naroda i država.