Komentar: Kineski predlozi u post-epidemijskoj eri predvode globalno upravljanje

2020-11-23 09:56:52  | CRI
Share:

Autor: Kineske medijska grupa

„Trebalo bi da sledimo princip opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i zajedničke koristi, pridržavamo se multilateralizma, pridržavamo se otvorenosti i tolerancije, pridržavamo se obostrano korisne saradnje i pridržavamo se napredovanja sa vremenom“. Večeras 21. novembra, u video govoru u prvoj fazi 15. samita G20, kineski predsednik Si Đinping izneo je principijelne predloge i konkretne sugestije o međunarodnom poretku i globalnom upravljanju u post-epidemijskoj eri, pružajući važne smernice G20 da igra veću vodeću ulogu.

Sada, suočavajući sa ozbiljnom situacijom zbog koronavirusa, G20 nije samo dužna da rešava hitne potrebe, već i da zauzme dugoročni pogled, kontinuirano poboljšava globalno upravljanje, povećava poverenje u tržište i donosi nadu ljudima. Si Đinping je istakao da je neophodno izgraditi globalni protivepidemijski zaštitni zid, deblokirati kontekst globalne ekonomske operacije, dati ulogu pokretačkoj ulozi digitalne ekonomije i postići inkluzivniji razvoj.

Pred problemima međunarodne koordinacije u borbi protiv epidemije, nedovoljne otpornosti industrijskog lanca i lanca snabdevanja, međunarodna zajednica razmišlja: Kakav bi međunarodni poredak trebalo da se uspostavi u post-epidemijskoj eri? Kako poboljšati globalno upravljanje? Kakvu će ulogu igrati G20? Si Đinping je podneo četiri predloga: „ojačati međunarodni sistem sa Ujedinjenim nacijama kao jezgrom“, „poboljšati upravljačku strukturu ekonomske globalizacije“, „promovisati zdrav razvoj digitalne ekonomije“ i „poboljšati sposobnost odgovora na globalne izazove“.

Ova četiri predloga pokazuju dubinsko razmišljanje o budućnosti i sudbini čovečanstva i predviđanje pretvaranja krize u mogućnosti i planiranje mape puta za globalno upravljanje u post-epidemijskoj eri.

Pre dvanaest godina, suočavajući sa međunarodnom finansijskom krizom, Kina je aktivno podržavala i učestvovala u mehanizmu G20 i postala „lokomotiva“ koja je svetsku ekonomiju izvukla iz mraka. U post-epidemijskoj eri, Kina koja insistira na tome da bude „graditeljka svetskog mira, da doprinosi globalnom razvoju i da bude zaštitnica međunarodnog poretka“ nastaviće da sarađuje sa svim stranama u promovisanju kontinuiranog poboljšanja globalnog sistema upravljanja.

Pripremila: Vang Ping