Si i njegova majka: Dogovor dve generacije članova KP Kine

2021-05-09 17:49:35
Share:

Majka kineskog predsednika Si Đinpinga, Ći Sin učestvovala je u revoluciji i pridružila se Komunističkoj partiji Kine na početku rata kineskog naroda protiv japanskog agresora.

Ći Sin je naučila Si Đinpinga znanju i moralnosti i bila je primer dobrog ponašanja svom sinu. U nekoliko priča ćemo ukazati na njihovo prećutno razumevanje.

U martu 1939. godine, 15-godišnja Ći Sin je učestvovala u revoluciji tokom rata kineskog naroda protiv japanskog agresora i iste godine se pridružila Komunističkoj partiji Kine.

1943. godine u pećini Suideu na severu provincije Šansi, Ći Sin je prvi put videla natpis predsednika Mao Cedunga za Si Džungsjuna: “Interes Partije uvek na prvom mestu“. Tada je imala samo 19 godina.

Ći Sin se često prisećala dva važna perioda u njenom životu. Prvi se odnosi na period kada je dve godine radila na prvom frontu borbe protiv japanskog agresora. To je period kada je kod nje formirana jaka volja za revolucionarnu borbu. Drugi važan period u njenom životu je bio kada je osam godina radila u seoskim područjima u regionu Šan-Gan-Ning.

U januaru 1969. godine, 15-godišnji Si Đinping je otišao u selo Lijangđijahe u provinciji Šansi i tamo je proveo sedam godina.

On je u svom članku napisao:“ Došao sam na visoravan lesa kad sam imao 15 godina, ne znajući kojim putem da odem. Otišao sam iz visoravni lesa kada sam imao 20 godina, s odlučnim životnim ciljem i pun samopouzdanja.“

Si je živeo i radio zajedno sa lokalnim seljacima tokom sedam godina u selu Lijangđijahe. On je osam puta podnosio zahtev za članstvo u Komunističkoj omladinskoj ligi Kine i deset puta zahtev za članstvo u Komunističkoj partiji Kine. Konačno je u januaru 1974. godine postao član Komunističke partije Kine.

Ći Sin je pridavala veliku pažnju porodičnom obrazovanju. Ona je često pisala pisma svom sinu koji je već bio na važnim funkcijama, zahtevajući od njega da bude strog prema sebi.

Nepodmitljivost i samodisciplina su osnovni zahtevi za zvaničnike KP Kine. Od 18. nacionalnog kongresa KP Kine, Centralni komitet Komunističke partije Kine podigao je svestrano strogo upravljanje Partijom na novi istorijski nivo i postigao je istorijski uspeh u borbi protiv korupcije.

„Biti čist čovek, čisto raditi stvari i biti dobar zvaničnik“, to je dogovor postignut između Si Đinpinga i njegove majke.

Pripremila: Vang Tingting