China ABC

Kineski drevni "svileni put"

Kineski trgovinski koridor Svileni put koji se otvorio pre više od dve hiljade godine se pročuje na svetu, kao most uspostavljen izmedju Kine i evropskih, azijskih i afričkih zemalja, dao je značajne doprinose materijalnoj i kulturnoj razmeni izmedju Istoka i Zapada.

Pošto se gomila kineskih svila i tekstilnih proizvoda putem ovog koridora prevezu u Zapadne zemlje, te je taj put nazvan i Svilenim putem. Prema arheološkim zapisima, ovaj koridor je nastao u dinastiji Han u prvom veku pre naše ere, a tada se južni ogranak ovog puta prostro preko sadašnjeg Avganistana, Uzbekistana, Irana, a najdalje sve do grada Aleksandar u Egiptu. Dok se drugi ogranak koridora prostro kroz pakistan, glavni grad Avganistana Kabul, a sve do kraja Persijskog zaliva.

U periodu od drugog veka pre naše ere do drugog veka nove ere, nalazile se četiri jake imperije duž ovog puta, to jest Rimska imperija u Evropi, Partia u zapadnoj Aziji, Kušan u centralnoj Aziji, kao i kineska dinastija Han u istočnoj Aziji. Nastanak svilenog puta je omogućio da se uspostavlja neposredna razmena medju tim starim civilizacijama.

Kroz komplikovane mrežaste puteve se učestala razmena izmedju zapadnog i istočnog kraja sveta. U periodu od 7. do 9. veka naše ere, došlo je do najvećeg prosperiteta u oblasti materijalne razmene putem ovog trgovinskog koridora, čudotvorne ptice i životinje, dragocena dragulja i perfimi, staklene posude se od Zapada neprekidno uvozili u Kinu, a istovremeno, kineski proizvodi i tadašnja tehnologija su putem tog puta širili po mnogim krajevima sveta, a medju njima su svila, dud, tehnika o proizvodnji papria, štamparska tehnika, porculanski predmeti, barut, kompas itd, što je dalo veliki doprinos razvoju civilizacije.

Istovremeno sa materijalnom razmenom, takodje se uspostavila dinamična kulturna razmena outem svilenog puta. Kao jedna od tri najveće religije na svetu, budizam se uveo u Kini čak u krajnom periodu dinastije zapadnog Hana, naime oko 220. godine.

Nakon 9. veka naše ere, uporedo sa promenom političke i ekonomske strukture na azijskom i evropskom kontinentu, a naročito napretkom moreplovstva, uloga pomorskog prometa je postala sve istaknutija, te se stoga ovaj tradicionalni trgovinski put sve redje koristio.

Svileni put je odigrao značajnu ulogu u procesu napretka svetske civilizacije. Poslednjih godina, UNESKO je pokrenula program o novom istraživanje svilenog puta, sa ciljem unapredjivanja dijaloga i razmene izmedju Istoka i Zapada.