China ABC

Sjuan Zang

Roma ''Putovanje ka Zapadu'' je popularni u Kini. Glavne uloge tog romana su četiri budista. Oni su otišli u Indiju za budističku bibliju. Na putu su proveli hiljade teškoća i opasnosti, porazili brojne đavole i na kraju postigli uspeh. Original jedan od glavnih uloga tog romana Tang Sanzang je budist Sjuan Zang, koji je čuveni kulturni izaslanik u drevnoj Kini.

Sjuan Zang je orđen 600-godine naše ere u dianstiji Tang. On je veoma pametan. Njemu se sviđao Budizam. Mogao je da recitira budističku bibliju u svojoj 11-toj godini, a postao budist u 13-toj godini u Luojangu, važnom kulturnom gradu Kine. Nakon toga, on je posetio majstore u toj oblasti u svim krajevima Kine i izučavao budustičku teoriju. U svojoj 18-toj godini, on je veoma čuvena ličnost u budističkoj oblasti.

Sjuan Zang je imala žestoku težnju za budističkom filozofijom u svojoj mladosti. On je uvek osećao da prevod budističke biblije nije tačni. Da bi dalje detaljno razumevao budističko znanje, on je odlučio da ide u Indiju, izvorište budizma da traži suštinu budizma.

Sjuan Zang je 627.godine otputovao iz Čangan-a, glavnog grada Kine u dinastiji Tang, odnosno današnjeg grada Sjian-a, čim je počeo turneju ka Indiji. Hram Nalantuo je vrhunski fakultet za izučavanje budizma koji je tada već postojao više od 700 godina. Može reći da je taj hram autoritet budizma u Indiji i mesto za kojem teže budisti iz celog sveta.

Pre više od 1300 godina, ljudima je nedostajalo geografsko znanje. Uz zaostali saobraćajni uslov, turneja od centralnog dela Kine do daleke Indije peške je veoma teška stvar. Sjuan Zang je savladao razne teškoće i u leto 629.godine stigao u severni deo Indije, zatim je posetio 6 svetih budističkih mesta u centralnom delu Indije.

631.godine naše ere, on je počeo učenje u hramu Nalantuo. Nakon 5 godina napornog učenja, on je pročitao sve knjige u vezi budizma. Nakon toga, on je potrošio i 6 godina da uči budizam od više od 10 majstora u toj oblasti i postao je čuveni naučnik u budističkoj oblasti. Na jednom sastanku o budističkoj teoriji, Sjuan Zang je odgovorio sva pitanja budista i postao veoma poznata ličnost u Indiji.

Sjuan Zang se od proleća 643.godine otputovao od Indije u svoju domovinu. On je pri sebi nosio budističke biblije i skupture koji su sakupljao u proteklih nekoliko godina. Tadašnji kineski car Tang Taizong je poslao izaslanika da ga dočeka i pozvao ga da bude šef. On je odbio taj zahtev i stanovao u hram Hongfu u Čanganu. Pod podršku Tang Tajzonga, on je sazvao poznate budiste i naučnike da organizuju grupu za prevod budističkih biblija i počeo je 19-togodišnji prevod.

U tom periodu, Sjuan Zang su prevodio 75 biblija i u svojoj starosti prevodio je jedan od najvažnijih budističkih biblija ''Dabanžuo Biblija''.

Pored plodova u prevodu budističkih biblija, on je pričao svoj doživljaj koji je zabeležio svoj učenik Bianđi i napisao knjku ''Putovanje ka Zapadu''. U ovoj knjizi je zebeležen njegov doživljaj u više od desetogodišnjeg putovanja. Od 19-tog veka, ova knjiga je prevođena na francuskom, egleskom, japasnkom i nemačkom. Ova knjiga je zasada

Njegov doživljaj je doneo inspiraciju tadašnjim književnicima. Od dinastije Tanga, književnici su počeli da napišu priču, u dinastiji Song je izdata priča ''Priča o putovanju Sjuan Zanga'', a u dinastiji Ming je izdat roman ''Putovanje po zapadu''