China ABC

Poznata ličnost u kineskoj civilizaciji—Sun Vu

Sun Vu je živeo u 6. veku pre nove ere u doba Proleća i Jeseni. Tadašnja centralna vlada dinastije Džou je iz dana u dan postajala sve nemoćnija, a razne kraljevine, da bi povećale svoju teritoriju I moć, godinama su pokretale ratove. U doba Proleća i Jeseni koje je trajalo 240 godina, ukupno se desilo više od 480 malih i velikih vojnih sukoba. Kad je Sun Vu bio mlad, borio se u vojsci kraljevine Vu. U jednom ratu je bio ranjen I napustio je vojsku. Posle toga počeo je da piše knjigu. Svi mali i veliki ratovi pokrenuti među raznim kraljevinama u tom periodu pružili su mu masu podataka za njegovu knjigu. Kada je završio knjigu dao joj je ime "Umeće ratovanja" I ona je bila preporučena kralju Vu.

Taj kralj je hteo da pobedi snažnu kraljevinu Ču, ali nije imao dobrog generala koji može da predvodi celu njegovu armiju. Pročitao je knjigu "Umeće ratovanja" i visoko je ocenio. Da bi isprobao sposobnosti Sun Vua u upravljanju vojskom, zahtevao je od njega da obuči njegove konkubine. Prihvativši taj izazov, Sun Vu je podelio 180 konkubina u dve grupe i imenovao dve koje kralj Vu najviše voli za šefove. Danima je stajao ispred komandujućeg stola pažljivo im obrazlažući veštinu ratovanja. Na kraju im je podelio zaduženja, udario u doboš i dao naredbe. Medjutim, dve konkubine nisu želele da ih izvrše. Sun Vu im je nekoliko puta ponovio naredjenja, ali konkubine su I daje odbijale da ih izvrše. On je zatim izdao naredbu da one budu ubijene. Kada je kralj Vu čuo da će Sun Vu ubiti njegove najomiljenije konkubine, počeo je da ga moli da to ne uradi. Sun Vu je ostao pri svome objašnjavajući da postupa po vojnim pravilima. Pogubivši konkubine, imenovao je druge dve za šefove i nastavio njihovu obuku. Kad je ponovo udario doboš i izdao naredjenja, konkubine se nisu usudile da ga ne poslušaju. Tako je Sun Vua bio imenovan za generala vojske kralja Vu.

Ona je 506. godine pre nove ere napala kraljevinu Ču. Dve vojske su razmenile vatru u Bo Đu u kraljevini Ču. Iako je vojska kraljevine Vu imala samo 30 hiljada vojnika, pod komandom Sun Vua porazila je daleko nadmoćniju vojsku kraljevine Ču koja je imala više od 200 hiljada vojnika. U periodu od dvadeset godina posle tog rata, Sun Vu je bio general u vojsci dva kralja kraljevine Vu i ona je postigla mnoge pobede u ratovima sa drugim kraljevinama.

Sun Vu nije postao poznat samo po njegovim uspesima u ratovima, već i po njegovoj knjizi "Umeće ratovanja". Ona je najstarija vojna knjiga nastala pre više od 2000 godina koja ni u današnje vreme nije izgubila ništa od svoje aktuelnosti, imperativnosti i uticajnosti. "Umeće ratovanja" je napisano 2300 godina ranije od knjige "O ratu" koju je napisao Kaluseviz, I nazvana je prvom drevnom vojnom knjigom u svetu i kao takva smatra se svetom vojnom knjigom.

Ona je prvobitno bila podeljena na 13 delova i ukupno je imala oko 6000 karaktera. Kroz opis različitih strateških mogućnosti i koristeći metodu subjektivne analize, Sun je dao svoja predviđanja u vezi sa rezultatima različitih vrsta ratovanja. U knjizi su postavljena neka univerzalna pravila ratovanja, a takodje je naglašena velika uloga politike i privrede u njima. Kada je reč o vojnom sistemu, Sun Vu je smatrao da komandanti imaju presudnu ulogu i uticaj u komandovanju trupama. Zbog velikog uticaja koji je imala i ima ova knjiga, Sun Vu je dobio naziv Svetac ratovanja. "Najbolje je pobediti bez borbe", reči su Sun Vu-a, autora ove knjige, za koga je rat bio sastavni deo života.

U periodu Proleća i jeseni, mnogi generali koji su se nalazili na čelu vojnih jedinica uzimali su ovu knjigu za teorijsku osnovu u svojih vojnim akcijama. U dugom istorijskom periodu, knjiga «Umeće ratovanja» je bila udžbenik i obavezna literatura za sve vojne stručnjake. Osim toga, principi i strategija izneti u ovoj knjizi izvršili su veliki uticaj na politiku i privredu. Knjiga predstavlja ne samo dragocenost kineske kulturne baštine, već ima i veliku reputaciju u celom svetu. Prevedena je na čak 29 stranih jezika.