China ABC

Prijateljstvo između Guan Džonga i Bao Šuja

Guan Džong i Bao Šuja su čuveni političari tokom ranijeg Prolećnog i Jesenog perioda u 7-tom veku pre naše ere. Dvojica su veoma dobri prijatelji. Guan Džong je rođen u siromašnoj porodici, a Bao Šuja u bogatoj. Oni su zajedno bavili biznisom. Guan Džong je uvek uzeo većinu profita, a Bao Šuja nikad nije ljut zbog toga, pošto on zna da je Guan Džongova porodica je siromašna i potreba više para. On je čak Guan Džong pitao da li hoće još više novca za porodicu. Guan Džong je bio tri puta zaposlen kao oficir bez uspeha, Bo Suja smatra da nije GuanDžong sposoban da bude oficir, samo da nema vladara da saznaje njegov talenat.

Jednog puta Gaun DŽong je tri puta izbegao iz ratišta. Drugi ga su smatrali kao kukavica, a Bao Šuja nije tako mislio. On je znao da je Guan Džong izbegao iz ratišta zbog toga što je njegova stara majka još živa i on ne želi da izgubi život da bi dobro čuva svoju mamu.

kasnije oni su postali političari u državi Ći. Guan Džong je član stranke princeza Đi-a, a Bao Šuja je član stranke Sjiao Baj-a. Država Ći je pala u neredu uz smrt cara. Dva princeza su se borila za presto. Jednog dana, kad su dve armije susrele na putu, Guan Džong je pogodio princeza Sjiao Baj strelom bez uspeha. Kasnije Sjiao Baj je uzeo presto. On je čuveni car Ćihuan Gong u kineskoj istoriji. On je ubio princeza Điju i bacio Guan Džong u zatvor.

Car Ćihuangong je zatražio od Bao Šuja da bude njegov premijer bez uspeha. Bao Šuja je predložio da Guan Džong je jedini skladan izbor za to mesto iako je još u zatvoru. Bao Suja je kazao: Guan Džong može da dobro upravlja nad vladu i armiju što ja ne mogu da dobro uradi. On je perfekt kanditat za premijera koji može da vam pomogne da dobije još veće plodove u budućnosti. Ja sam čuo da pametan car ne može da uvek zapamti to što se dešavao u prošlosti.''. Na kraju, car Huangong je izabrao Guan Džong kao svoj premijer, a Bao Šuja kao njegov pomoćnik.

Uz pomoć Guan DŽong I Bao Šuja, država Ći je stekla veliki napredak u političkoj, vojnoj I privrednoj oblastima, a car Ći Huangong je postao prvi vrhunski vladar u prolećnom I jesenom periodu.

Kad je Bao Šuja umro, Guan Džong je plakao, kažeći:''moji roditelji mi su dali telo, a Bao je jedini čovek koji me realno razumeva.''