China ABC

Vang Džaojun

U drevnoj Kini, vladavina narodnosti Hana u centralnoj Kini i vladavine nacionalnih manjina u okolini su uvek imali sukobe. A rešenje tih sukoba je ponekad uz pomoći sile, a ponekad tim načinom da car udaje svoju ćerku za vladara nacionalnih manjina. Vang Džaojun je glavna uloga u priči o toj udaji.

U prvom veku pre naše ere tokom dinastije Hana, vladavina Sjiongnu u jugozapadnom delu Kine je propala zbog unutrašnjeg sukoba. Pet Čangju, vladara te vladavine su se borili i na kraju su ostala samo dva. Jedan od njih je išao u carsku palatu Han-a da bi uspostavio prijateljske odnose sa njim. On je zatražio od cara da udaje svoju ćerku za sebe koji je tada simbol prijateljstva između obe strane. Han imper je izabrao jednu od njihovih konkubina i udaje ju kao svoju ćerku. Ovaj Khan je ujedinio Sjiongnu uz podršku dinastije Hana.

Izabrana žena za Khana je Vang DŽaojun. Ona je rođena u provinciji Hebei. U svojoj desetoj godini je ušla u carskoj palati kao jedna od brojnih konkubina impera. Ona je veoma lepa i taletovana.

Pošto car ima hiljade konkubina I ne može da susretne sa svim njima, zato carski slikar je crtao lik svih konkubina da donese pred cara. Da bi mogla da bude bliska žena cara, konkubine su slikaru dale pare da bi ulepšava svoj lik. A Vang Džaojun neće mu dati novca, zato slikar nije crtao njenu sliku bez obzira koliko je lepa devojka.

kad je čula da car hoće da udaje jednu od konkubina za Khana, Vang Džaojun je dala molbu da želi da bude žena Khan-a po svojoj volji. Ovako, po njenom mišljenju, ona može da napusti carsku palatu i teži za novim I lepim životom.

Car je održao veliko venčanje za Vang DŽaojuna I Khana. Kad je video njenu lepotu, car je iznenadio I veoma žao što ju udaje za drugog momka.

Vang Džaojun je proveo svoj život kod Sjiongna. Ona se dobro družila sa tamošnjim ljudima. Ona i njen sin su učinili doprinos da donesu Han kulturu u Sjionnu području I uspostavili prijateljstvo između dva naroda.