China ABC

Čen Šeng and Wu Guangova Revolucija protiv dinastije Qin-a

Čen Šeng i Vu Guang su sazvali revoluciju protiv vladavine imperije Ćin-a u trećem veku pre naše ere. Ovo je prva velika revolucija koju su organizovali seljaci u kineskoj istoriji.

Nakon što je imper Ćin Šihuang umro, koji je prvi imper dinastije Ćina, njegov sin Hu Hai je nasledio presto. On je tiranin i počeo da poveća porez i pritisne im da mnogo rade. Mnogo porodica se odvajalo zbog toga i prinudan i težak rad je izneo živote hiljade ljudi. U 209-toj godini pre naše ere, dve armije impera Hu Hai-a su naterale 900 siromašnih seljaka da idu u provinciju Junan da izgradi zgradu za odbranu. Dva od njih, Čen Šeng I Vu Guang su izabrani kao šefovi te grupe. Kad su stigli u selu Dazesjiang u gradiću Ćisjian, oni su našli da im je teško da dalje idu zbog neprekidne velike kiše, koja je već padala nekoliko dana I zbog toga je put narušen. Oni nisu mogli da stižu u određenom mesto po planu. Prema zakonu dinastije Ćina, zakašnjenje ove vrste je smrtna kazna.

Oficiri su veoma strogi za ove seljake.Čeng Šeng i Vu Guang su ih ubili. Oni su objasnili drugim seljacima njihovu situaciju i ih sazvali da vrši revuluciju protiv Ćina. Čen Šeng je naveo:Pred nas je smrt, zašto ne možemo da umre kao čovek. Da li su car, ministri i oficiri lideri kad su rođeni? Oni su držali zastavu na kojoj se napiše:''uništi cara i dinastiju Ćin-a'' sa čim su počeli revoluciju.

Revolucija je odmah proširila u drugih 6 sreza blizu Dazesjianga i privukla učešće tamošnjih siromašnih seljaka. Nakon što je savladali Čeng srez, oni su uspostavili prvi revolucionalni režim seljaka u istoriji Kine. Čen Šeng je postao car, a vladavina je nazvana ''Džang Ču''.

Iako su ovi seljaci veoma hrabri u borbi protiv dinastije Ćina, pošto im su nedostali iskustva i izdanje unutar grupe, naneli su poraz na kraju.