China ABC

Džang Heng—Astronomer u dinastiji Istočni Han

Džang heng je kineski čuveni matematičar, astronomer i geograf iz dinastije istočnog Hana, odnosno pre više od dve hiljade godina. On je imao smisla za literature i izdao veliki broj takvih dela u njegovoj mladnosti. Džang Heng je mnogo puta poslužio caru, ali na kraju on je odbio napredak u toj karijeri. On je napustio carsku palatu i počeo da izučava prirodne nauke, naročito astronom koji je njegov favorit.

Tada je bilo velikog broja teorija u vezi sa univerom i zemljom. Njegova teorija je smatrana kao veoma napretkom. Njegova verzija o univeru je to: Univer je kao kokošije jaje i obilazi na orbitu čiji je oblik kao luk loptice, a zemlja je kao žumanac jaja I nalazi se na centru. Univer je veliki, a zemlja je mali.

U 132.toj godini, DŽang Heng je otkrio instrument za izmerenje zemjotrosa (seismoscope'). Sve do 1600 godina kasnije, slička mašina za izmeru zemljotresa je ''otkrivena'' u Francuskoj. Ova mašina je uspešno izmerila teški zemljotres u provinciji zapasnoj od Luojanga.

DŽang Heng je nacrtao mapu Univera. U njegovoj mapi se nalazi 124 sazvežđa uključujući 2500 zvezda, 320 od njih sa imenom. On je takođe prvi čovek koji je dao objašnjenje o elipsi meseca.

osim istaknutih uspeha u naučnoj oblasti, Džang Heng je takođe poznat poet I pisac koji je izdao više od 20 knjiga. Njegove knjige su imali veliki uticaj na kinesku kulturu. Uzgred rečeno, Žang Heng je jedan od najpoznatijih slikara u njegovom dobu.