China ABC

Zu Chongdži matematičar I astronom

Proračunanje tačne vrednosti P-a je veoma važan ali težak subjekt u matematici. Mnogo kineskih i stranih matematičara je uložilo velike napore u tome. Rezultat je konačno stekao kineski čuveni matematičar Zu Čongdži koji je, može se kaže, da je veoma gigantni napredak u tom izučavanju.

Zu Čongdži je rođen u porodici koja ima veoma smisla na kalendar i matematiku. Njen roditelji su takođe astronomi. Zu Čongdži je, zahvaljujući uticaju svoje porodice, odmalena naučio mnogo znanja u toj oblasti. On je u svojoj 35-toj godini počeo da proraču vrednost p-a.

U drevnoj Kini, ljudi su već saznali u praksi da je vrednost P-a manje više od tri puta prečnika kruga. Ali niko nema pojma za tačan rezultat. Jedan naučnik pre Zu Čongdži-a, Liu Huj je stekao rezultat koji je približen 4 mesta posle dekimalnog zareza. A Zu Čongdži je koristio svoj metod i stekao rezultat koji je približen 7 mesta posle dekimalnog zareza.

Ali na žalosti niko ne zna kakvi metod Koji je Zu Čongdži koristio da stekne ovaj rezultat. Razmatrano je da je on savladao veliku teškoću da dibije taj rezultat koji je veoma napretki u tom vremenu. Ista vrednost je stekao jedan strani naučnik nakon hiljadu godina posle njega.

U drugoj polovini života, Zu Čongdži sa svojim sinom otkrio metod za proračunanje sfere. Ovaj metod, koji su tada koristili, nazvan u Zapadu kao Cavalieri teroija, koju je otkriven italijanski naučnik Cavalieri nakon hiljadu godina posle njih.