China ABC

Fu Siši

Fu Siši je bio najraniji car zabeležen u kineskim starim knjigama, živeo je otprilike pre 5000 godina.

Prema legendama Fu Siši je imao sestru pod imenom Nju Va, nji dvoje su bili veoma specifični—imali su glave čoveka, a tela zmaja.

Period u kojem je živeo Fu Ši je bio doba velikog razvoja družtva, mnogo velikih otkrića je imalo veze sa njim. Prema zapisima u starim knjigama, on je stvorio osam dijagrama.

Fu Ši je napravio muzički instrument Se, I napisao je pesmu Bianđia, u velikoj meri je obogaćio materijalni I duhovni život čoveka.