China ABC

Liu Mingjuan

Liu Mingjuan je jedan od najpopularnijih svirača na nacionalne muzičke instrumente u Kini i da je nazvan kao kineski sveti gudač u kineskoj i svetskoj estradi. Liu je ima smisla na mnogovrste gudačkih instrumenata, kao Ban Hu, Gao Hu, Er Hu, Džong Hu, Jing Hu i Džuj Hu. On je prvi čovek u sviranju opera i lokalnih muzika.

Liu Mingjuan je 1931.godine rođen u Tijenđin. On je sa 6 godina počeo da uči Ban Hu i Đing Hu kod oca. Kad je imao 11 godina, učestvovao u muzičkim grupama ''Grupa Bajlin'' i ''Grupa Minjue'' u kojima je učio muziku bambusa, guangdonsku muziku, pekinšku operu, Ping operu i Hebej operu. Od 1947.do 1952.godine, on je bio član u mnogim muzičkim ansemblima. 1957.godine je kao kineski mladni umetnik učestvovao u šestom svetskom nacionalnom muzičkom takmičenju za omladinu osvojio prvu nagradu. Praksa u prvih tideset godina na muzičkom putu je postavila čvrsti temelj za Liu Mingjuana.

Zahvaljujući dogoročnoj saradnji sa muzičkim grupama raznovrskih opera i lokalnih muzika, Liu Mingjuan je formirao svoj muzički stil. On može da tačno pokazuje lepotu različitih muzika. Osim kineskih nacionalnih muzičkih instrumenata, on dobro svira i na klavir.

Liu Mingjuan stvorio i adaptirao veliki broj nacionalnih muzičkih dela među njima su najpopularnije ''Radost'', ''Srećna godina'', ''Henan muzika'' i ''Povratak stačara''.

Pored toga, Liu Mingjuan je učinio veliki doprinos reformi gudačkih instrumenata. On se od 50-tih godina zalažio za obuku muzičkih kadrova. 1982.godine je postao profesor na fakultetu muzičkih instrumenata pri kineskoj muzičkoj akademiji. Umro je februara 1996.godine.