China ABC

Lu Žižong

Lu Žižong je prvog juna 1933.godine rođen u srezu Jun u kineskoj provinciji Hubej. On je 1945.godine počeo da se bavi umetnošću. 1950.godine je u umetničkoj grupi Handžong postao svirač na violin i Er Hu. Zatim je položio ulazni ispit severozapadne umetničke akademije u kojoj je učio kineski nacionalni instrument Er Hu, komponovanje i dirigovanje. On je 1954.godine posle diplomiranja ostavio u toj akademiji kao profesor i dirigent grupe nacionalne muzike te akademije. Sada je zaposlen u muzičkom univerzitetu u Sjianu, zamenik predsednik komisije nacionalne muzike pri udruženju kineskih muzičaram zamenik predsednika instituta kineske gudačke i duvačke muzikem i umetnički savetnik sinfonijskog orkestra pozorišne trupe u provinciji Šansji.

U oko pedesetogodišnjoj karijeri, Lu Žižong je stavio akcenat na obrazovanje, sviranje, muzičko stvaranje i dirigovanje. On je stvorio oko 150 melodija vežbe za Er Hu, više od 20 sola, više od 20 melodija za gudačke i duvačke instrumente, oko 10 članova čim je učinio važan doprinos osnivanju "Ćin stil Er Hu" i "Muzički stil Čang-an".

Lu Žižong se zalaže za kombonovanje obrazovanja, sviranja, stvaranja i teorijskog izučavanja. On je zatražio od svojih studenata da razvijaju u svim stranama. On je obučio mnogo odličnih muzičara.

Njegovo sviranje na kineski tradicionalni instrument Er Hu je savršeno. On je u tradicionalnim i folklornim muzikama stvorio svoj muzički stil. Lu je 1960.godine na zasedanju o udžbenicima Er Hu i Pi Pa u Šangaju svirao dve muzike koje su sam stvorio i dobile visoku ocenu umetnika stare generacije.

Njegova glavna muzička dela:"Melodija Mihu", "Melodija sa muzičkim stilom Ćin", "Prijatan Ćinčuan", "Melodija za bebu"itd.

On je komponovao muzike i za više od deset filmova. Kad je 1991.godine preveo delegaciju dnevne muzike Čang-an da poseti Francusku, snimao album "Dnevna muzika Čang-an" čim je dobio zlatnu nagradu u Parizu.

Njegove glavne knjige: "Tehnika sviranja na Er Hu u stilu Šansi", "Prvi korak Čang-an dnevnih muzika ka svetu", "Položaj kineskih tradicionalnih muzika u visokom muzičkom obrazovanju" itd.

Posle 80-tih godina, on je posetio Japan, Nemačku, Francusku, Belgiju, Holandiju, Švetsku, Španiju, Maleziju i drugim zemljama za kulturne razmene.