China ABC

Kineska pevačica Song Zujing

Song Zujing je jedna od najpopularnijih pevačica na kineskoj nacionalnoj muzičkoj estradi. Ona je i jedna od pevačica koja ima najviše uticaja na buduće trendove na ovoj muzičkoj sceni. Song ima veoma lepi i slatki glas i u stanju je da interpretira muzička dela različitih stilova. Tokom višegodišnjeg bavljenja muzikom, ova pevačica je akcenat u svom mužičkom istraživanju i izvodjenju stavila na kinesku nacionalnu muziku, a istovremeno je na suptilan način uvela veštinu pevanja zapadne drame u kinesku nacionalnu muziku i tako formirala svoj izuzetno specijalni stil pevanja.

Song Zujing je veoma aktivna pevačica na kineskoj muzičkoj sceni i na mnogim velikim priredbama, kao i prilikom obeležavanja značajnih dogajaja ne može a da se čuje njen glas. Pored toga, ona je mnogo puta sa kineskim umetničkim ansamblima posetila Evropu, Aziju i Ameriku u okviru umetničke razmene sa tamošnjim umetničkim krugovima. 2002. godine u Sidnejskom pozorištu u Australiji ova pevačica je uspešno održala svoj solo koncert pod naslovom "Lep život" i tako postala prva kineska pevačaca nacionalnih melodija koja je imala koncert u inostranstvu.

Song Zujing je decembra 2003. godine u čuvenom Golden Concert Hall-u, odnosno Zlatnoj koncertnoj sali u Beču održala solo koncert i svojim divnim glasom i interesantnim nastupom osvojila evropsku publiku. Govoreći o ovoj vrsti koncerata, Song Zujing je rekla da ona želi da kroz njen trud što više ljudi upozna i razume kinesku nacionalnu muziku, tj. želi da postigne da kineska nacionalna muzika postane poznata u svetu.

Na ovom solo koncertu kao njeni gosti učestvovali su kineski mladi dirigent Li Xincao, orkestar australijskog Državnog nacionalnog pozorišta i hor australijskog Državnog nacionalnog pozorišta. Dok je Song pevala pesmu "Zmajevi brod", uz divnu pratnju australijskog hora, publika nije mogla da zadrži svoje oduševljenje i nastupio je dugotrajan aplauz.

Održavanje koncerta nacionalne muzike predstavlja veliki izazov za ovu pevačicu. Kako bi se približila navikama zapadne publike, ona je učinila nekoliko izmena u svom pevačkom stilu. Drugim rečima, ona je čuvajući karakteristike kineske nacionalne muzike uvela više zapadnih faktora u svoje pevanje. Pored toga, Song je uobičavala da na koncertima pred stranom publikom odpeva i po nekoliko klasičnih pesama zemlje u kojoj gostuje. To je stoga što ona smatra da kineski nacionalni muzičari mogu da pevaju i kineske nacionalne pesme, ali i pesme drugih zemalja.

U toku više od desetine godina otkad je ušla na kinesku muzičku estradu, Song Zujing je izvela oko hiljadu nacionalnih pesama, od kojih su mnoge popularne kako u Kini tako i u svetu.