China ABC

Dirigent Hu Bingsju

Hu Bingsju je jedan od najpoznatijih dirigenta u Kini. On je 1955.godine položio ulazni ispit kineskog centralnog muzičkog fakulteta za maloletnike, a 1958.godine postao student ovog fakulteta. Zahvaljujući odličnoj ceni, on je 1959.godine usavršavao sviranje na oboe u Češkoj i 1963.godine diplomirao od fakulteta sa svih petica.

Hu Bingsju je bio dirigent i umetnički kreator u kineskom centralnom ansemblu, šangajskom pozorištu za pekinšku operu, centralnom ansemblu drame, istočnom ansemblu pesama i plesa, centralnom baletnom ansemblu, nacionalnom muzičkom ansemblu.

On je učestvovao u stvarenju velikog orkestra "Šađiabang" i savremene pekinške opere "Dobio pobedu u planini Veihu" i "Panina Dujuan".