China ABC

Doboš

Prema kineskoj istoriji muzičkih instrumenata «Doboš» je nastao mnogo pre drugih muzičkih instrumenata. U istorijskim zapisima, «Doboš» se spominje još pre 3 hiljade godina. U drevna vremena «Doboš» se uglavnom upotrebljavao u molitvama, narodnim plesovima, ratu, kao i za saopštavanje vremena i podizanje uzbune. Uporedo s društvenim razvitkom upotreba «Doboša» je rasla pa se počeo upotrebljavati i u orkestrima, pozorišnim predstavama, lokalnim operama, takmičenju zmajeva, na raznim skupovima i radnim takmičenjima.

Struktura ovog instrumenta je jednostavna. Sastoji se od dobošnih koža i drvenog cilindra. Na oba kraja cilindra su omotane životinjske kože. Dobošar palicama sa obema rukama udara u kože i time proizvodi zvukove.

Doboša ima više vrsta. U narednim minutima upoznaćemo vas sa nekoliko njih.Ove tonove proizvodi veliki doboš visok 60 santimetara sa prečnikom od 50 santimetara. Ova vrsta doboša obično visi na tronožniku, s dobošar dvema palicama udara po kožama. Ako ga koristi na ulici, dobošar ga poveže oko struka pa bi mogao da udara po njemu.