China ABC

Bianzhong

U septembru 1999.dogine Kina i UNESKO su u Parizu zajednički organizovali "Parisku kulturnu nedelju 99".Na ovom muzičkom skupu koncert koji je izveden na kineskim drevnim muzičkim instrumentima "Bianzhong" potresao je Parizu.Ovaj Kineski tradicionalni muzički instrzment dubokim kulturnim sadržajem ushitio republiku. I sve medijske kuće Pariza su detaljno izvestile o koncertu izvedenom na "Bianzhongu" Taj instrument predstavlja važan udarački instrument u drevnoj Kini i jednu vrstu zvona.

U drevnoj Kini u centru svakog grada i naselja bilo je postavljeno jedno veliko zvono.Svaki dan ujutro i u saton zvonar je udarajući po zvonu saopštavao žiteljima vreme.Osim ove vrste zvona postojala je druga koja se koristi za muzičke svrhe,a zove se "Bianzhong"."Bianzhong"je sastavljen od desetine zvona različite veličine koji više na drevnoj podlozi.Kada se udara po njima,svako zvono daje poseban muzički ton.Na taj način muzičar je stvara prijatnu melodiju udarajući po zvonima. Još pre 3500 godina u drevnoj kineskoj dinastiji Šang postojala je muzika koja se izvidila na "Bianzhongu".Međutim,u drevnoj Kini,ova vrsta muzičkog instrumena uglavnom se upotrebljavala u carskoj palati. "Carska melodija",koja se izvodi upravo na instrumentima "Bianzhong" i koja se uvek čula dok su imperatori izvršavali administrativne poslove.Melodija docarava svečanost carske palate. U drevnoj Kini "Bianzhong"je bio muzički instrument koji služi samo vlastodršcima,zato je predstavljao i simbol vlasti. U savremenoj Kini, iz grobnica drevnih knezova u provincijama Junan,Šansi,Hubej i drugim područjima otkriveno je više"Bianzhong"instrumenata.Na primer iz grobnice kneza Ženhou je iskopano ih je 65 komada ukupne težine od 5 tona.To je do sada najveći komplet"Bianzhonga" pronađenih u drevnim grobnicama. Umetnički instrument i muzej provincije Hubej uz sradnju kineskog radio?ansambla 1984.godine organizovali su koncert na "Bianzhong"instrumentima.To je bio prvi put da je ovaj udarački instrument uveden u nacionalni i simfonijski orkestar što je ostavilo na publiku duboki utisak.Violinista svetskog glasa Simenjuin je posle slušanje muzike na "Bianzhong"rekao da je veoma uživao na ovom instrumentu.On je rekao da ljudi danas jedino u Kini mogu da čuju melodije koje se izvode na instrumentima starim više od 2000 godina,ocenjivajući ih kao čudo u istoriji svetske muzike.