China ABC

Kousian

Kousian je stari član zajednice kineskih macionalnih muzičkih instrumenata. Pojavio se 40. veka pre naše ere i tada se zvao '' huang ''.

Kousian je omiljeni muzički instrumen dece i omladine nekoliko kineskih nacionalnih manjina. Proizvodi tenorske zvukove, a struktura mu je jednostavna. Na sredini kratke I tanke bambusne cevi se napravi jedna rupica za sviranje, zatim se u njenoj blizini otvaraju još tri rupice za proizvodnju zvukova. Svirač obema palcima pritiska prvu i drugu rupicu, kažiprstom leve ruke treću, dok srednjim i kažiprstom desne ruke pritiska četvrtu i petu rupicu i tako proizvodi melodiju.

Kousian često daje visoke zvukove, jače od obične flaute. Ovaj muzički instrument takodje je sposoban za imitiranje cvrkuta raznih ptica.