China ABC

Hulusiao

Duvački instrument Hulusiao je uglavnom popularan u jugozapadnim kineskim regionima gde žive pripadnici nacionalne manjine Dai, Ačang, Va i drugih nacionalnih manjina. Pošto može veoma slikovito da izražava razna osećanja čoveka, nazvan je '' Govorni instrument ''

Hulusiao je omiljeni muzički instrument pripadnika nacionalnih manjina u Kini. Momci izražavaju ljubav prema devojkama svirajući Hulusiao, dok ga starci i pastiri smatraju sjajnim za zabavu.

Zahvaljujući višegodišnjim neprestanim usavršavanjem, današnji Hulusiao je postao kolor-instrument sa velikom izražajnošću u sastavu orkestra.