China ABC

Xun

''Xun'' je jedan od najstarijih muzičkih instrumenata u Kini i ima istoriju dugu 7 hiljada godina. Priča se da je nastao na osnovu jednog lovačkog orudja. U drevnoj Kini ljudi su lovili loptama od kamena ili gline koje su bile šuplje. One su proizvodile zvukove dok su letale kroz vazduh. Zainteresovani tom pojavom, ljudi su napravili rupice na kamenim i glinenim loptama i duvali i njih i tako je, kako kaže ta stara priča, nastao instrument ''Xun''.

U početku ''Xun'' je pravljen od kamena i životinjskih kostiju, a kasnije i od keramike. Njegovi oblici su različiti: okrugli, elipsasti, plosato-okrugli, loptasti i riblji, a najčešće su u obliku kruške.

Struktura ''Xun'' je jednostavna. Na gornjem kraju je rupa za duvanje, a na bočnim stranama je 6 rupica za različite zvukove .

''Xun'' uglavnom je popularan u centralnom delu Kine. Na primer u provincijama Šensi, Šansi, Honan i Hubei su otkriveni ostaci ovog starinskog muzičkog instrumenta. Medjutim, u toku poslednjih sto godina ovaj instrument se našao u opasnosti od zaborava zbog imperijalističkih i gradjanskih ratova. No, kineski nacionalni muzičari nisu to dozvolili. Početkom 70tih godina, na osnovu višegodišnjeg istraživanja i prakse, profesor Tjandjinskog konzervatorijuma Čen Čon je napravio ''Xun'' novog tipa od keramike sa 9 rupica. Ovakav ''Xun'' je ne samo sačuvao oblik i tonsku boju drevnog ''Xun'', nego je povećao broj zvukova i proširio dimenziju tona.

U svojoj istoriji, ''Xun'' se uglavnom upotrebljavao u carskoj palati. U orkestru carske palate bile su dve vrste «Xuna», odnosno, Sunxun i Jaxun. Prvi je manjeg obima, liči na jaje i proizvodi visoke tonove, dok je drugi veći i daje basove.