China ABC

Houguan

Houguan je jedna od vrsta kineskih duvačkih instrumenta. Ova vrsta instrumenta je veoma slična kao Trubom.

To je jedna vrsta duvačkih instrumenata napravljena od bambusove cevi. Njegova struktura je veoma jednostavna. Instrument Houguan je dugačak oko 53 santimetara I na izgled liči na kinesku bambusnu flautu. Razlika je u tome što kineska bambusna flauta ima jednu rupicu za sviranje I nekoliko rupica za proizvodnju tonova, a Houguan ima samo jednu ovalnu rupicu za sviranje. Svirač duva vazduh u rupicu, dok palac leve ruke I šaka desne ruke čas zatvaraju, čas otvaraju otvore na oba kraja bambusove cevi I na taj način se kontrolišu jačina I tempo struje vazduha I proizvode se tonovi.

Houguan može da proizvodi snažan i visoki ton i nosi jake nacionalne melose.On se može izvoditi solo, a može se koristiti i kao sastavni deo orkestra. Naročito u operama južnih područja Kine Houguan se smatra izuzetno važnim duvačkim instrumentom. Trikovi izvođenja na Houguan su raznovrsni vibrato, portamento. zubni, udarački i drugi zvukovi. Zato pored običnih melodija, Houguan može da imitira i razne zvukove iz čovekog i životinjskog sveta.

Odabrana melodija '' prolećna kiša ''.