China ABC

Sibili

 

Sibili je muzički instrument koji je veoma popularan u provinciji Đilinu na severoistoku Kine. Sibili je stari muzički instrument korejske nacionalne manjine.

To je jedna vrsta duvačkih instrumenata napravljena od bambusove cevi. Njegova struktura je veoma jednostavna. Instrument Sibili je dugačak oko 20 do 25 santimetara I na izgled liči na kinesku bambusnu flautu. Razlika je u tome što kineska bambusna flauta ima jednu rupicu za sviranje I nekoliko rupica za proizvodnju tonova, a Sibili ima 7 ovalnu rupica za sviranje. Svirač duva vazduh u rupicu, dok palac leve ruke I šaka desne ruke čas zatvaraju, čas otvaraju otvore na oba kraja bambusove cevi I na taj način se kontrolišu jačina I tempo struje vazduha I proizvode se tonovi.

Pošto Sibili obično prave sami svirači, postoji više vrsta "Tuliana" zbog različitih materijala I dužina bambusovih cevi.