China ABC

Erhu

U 30-tim i 40-tim godinama prošlog veka,u južnom kineskom gradu Wusi ljudi su često viđali jednog slepog prosjaka koji je hodao po ulicima svirajući na jednom dvožičanom muzičkom instrumentu.Ovaj prosjak je čuveni slepi muzikant Abin ,a instrument na kojem je svirao zove se "Erhu"

Taj instrument je nastao u periodu od 7. do 10. veka naše ere na severozapadnom delu Kine.U toku više od hiljadu godina "Erhu " je bio samo jedan od instrumenata operskog orkestra i nije bio ljudima da shvate veliku vrednost ovog muzičkog instrumenta.Naročito u njegovom remek-delu "Mesečina nad jezerom Erquan "slikovito je izaražen njegov bogati duhovni svet iako je bio čovek iz najnižeg društva.

Konstrukcija Erhu je veoma jednostavna.Jedan drveni štap dugačak oko 80 santimetara,dve svilene žiče,jedna bambusova truba i jedno gudalo.Ovaj instrument je nazvan "violina kineskog tipa ".On može da imitira glasove čoveka,životinja i ptica i izražava osećanja čoveka,osobito veselo i tužno raspoloženje.Da čujemo odlomak iz melodije"Ptice pevaju na gluvoj planini".

Posle osnivanja Nove Kine 1949.dogine,brzo se razvijala tehnologija izrade Erhua.Danas je ovaj instrument kralj među kineskim nacionalnim muzičkim instrumentima. On može da se svira solo, a može i da bude deo orkestra.On je postao glavni instrument u orkestru kineskih nacionalnih duvačkih instrumenata.U 30-tim i 40-tim godinama prošlog veka,u južnom kineskom gradu Wusi ljudi su često viđali jednog slepog prosjaka koji je hodao po ulicima svirajući na jednom dvožičanom muzičkom instrumentu.Ovaj prosjak je čuveni slepi muzikant Abin ,a instrument na kojem je svirao zove se "Erhu"

Taj instrument je nastao u periodu od 7. do 10. veka naše ere na severozapadnom delu Kine.U toku više od hiljadu godina "Erhu " je bio samo jedan od instrumenata operskog orkestra i nije bio ljudima da shvate veliku vrednost ovog muzičkog instrumenta.Naročito u njegovom remek-delu "Mesečina nad jezerom Erquan "slikovito je izaražen njegov bogati duhovni svet iako je bio čovek iz najnižeg društva.

Konstrukcija Erhu je veoma jednostavna.Jedan drveni štap dugačak oko 80 santimetara,dve svilene žiče,jedna bambusova truba i jedno gudalo.Ovaj instrument je nazvan "violina kineskog tipa ".On može da imitira glasove čoveka,životinja i ptica i izražava osećanja čoveka,osobito veselo i tužno raspoloženje.Da čujemo odlomak iz melodije"Ptice pevaju na gluvoj planini".

Posle osnivanja Nove Kine 1949.dogine,brzo se razvijala tehnologija izrade Erhua.Danas je ovaj instrument kralj među kineskim nacionalnim muzičkim instrumentima. On može da se svira solo, a može i da bude deo orkestra.On je postao glavni instrument u orkestru kineskih nacionalnih duvačkih instrumenata.