China ABC

Banhu

Instrument "Banhu" ima važan položaj u orkestru kineskih nacionalnih muzičkih instruenata. Njega karakteriše jak zvuk i čisti ton i na njemu se može izraziti uzbudljivo i toplo raspoloženje. Instrument"Banhu" je nastao u Kini pre 300 godina.Njegova struktura je sličan strukturi "Erhu"sa kojim smo vas upoznali u ranijim rubrikama,razlikuje se samo u zrubi.Na prednjem otvoru "Erhu" je montirana koza zmije, a na "Banhu" tanka drvena ploča.Ovaj instrument je popularan u severnim područjima Kine i upotrebljava se kao glavni instrument muzičke pratnje lokailnih opera. Posle osnivanja Nove Kine,uz napore muzičkih radnika i proizvođača muzičkih instrumenata neprestano je napredovana tehnologija izrade"Banhua". Počeli su da se izrađuju tenor?"Banhu",bariton?"Banhu",trozičani "Banhu" i druge vrste. Pošto instrument "Banhu" poseđuje snažnu izražajnost,on je neophodni sastavni deo orkestra nacionalnih instrumenata.Na kraju čujte melodiju"Zora" koja dočarava prirodne lepote,kad je svanula zora.