China ABC

Ruan

Ruan je jedan od gudačkih muzičkih instrumenata. U drevnoj Kini, Ruan se zvao '' Ćin Pipa '', jer se taj muzički instrument pojavio u dinastije Ćin u 2. veku pre naše ere.

Oko 3. veka pre naše ere, jedan muzikar koji se zvao Ruan Sian sijajno vodio taj instrument, zato ljudi su počeli da njegovim imenom zovu ovaj muzički instrument.

Ne samo po obliku i strukturi, nego i po načinu izvodjenja Ruan mnogo liči na instrument Pipa. Prilikom izvodjenja, majstor sedi, levom rukom prebira po žicama, a desnom drži gudalo.

Kao flauta i violina u sifonijskim orkestrima na Zapadu, tako I Ruan često igra važnu ulogu u kineskom orkestru nacionalnih muzičkih instrumenata. Osim toga, on proizvodi tonove koji veoma liče na tonove mandolina, pa može biti I član zapadnih orkestrara.