China ABC

Tambula

To je gudački instrument "Tambura" koji upotrebljavaju pripadnici hazačke nacionalnosti na severozapadnom delu Kine. "Tambura" je drevni gudački instrument Hazačke nacionalnosti.Većina pripadnika ove narodnosti ume da svira na ovom instrumentu.O njemu postoji jedan dirljiva legenda.Priča se da je u davno vreme u šumi pored naselja pripadnika Hazačke narodnosti živeo jedan varvarski crni medved koji je često ubijao seljake i pravio im veliku materijalnu štetu.Princ Kraljevine koji se zvao "Tambura"zatražio od oca dozvolu da u ime naroda ubije zlog medveda.Kralj nije zadovoljio njegov zahtev plašeći se da će ga medved ubiti.Međutim,sutradan,princ ne poslušavši oca otišao je u šumu sa lovačkim oruđem.Posle žestoke borbe,princ Tambura je ubio crnog medveda,ali ubrzo posle toga i sam izdahnuo zbog teških rana koje mu je medved zadao. Meštani su u gustoj šumi pronašli njegov leš,ali nisu znali kako da obavešte kralja o ovoj nesreći.Stari stočar Aken je na borbe između princa i medveda isekao jedan bor i napravio muzički instrument.Zatim je sa ovim instrumentom došao kralju.Kralj ga upita?"Gde je moj sin?"Pokazujući instrument u ruci,Aken je rekao?"Poštovani vaše veličanstvo,ja znam gde je Vaš sin i "Zatim je mirno zasvirao na instrumentu. Iz tužne melodije kralj je saznao istinu stvari.Od tada ovaj instrument nosi i ime "Tambura". Struktura "tambure"je jeddnostavna.Majstor najpre od jednog komada drveta napravi veliku kasiku,na dinjem delu"Kasike"lepi tanku drvenu pločicu,zatim iznad pločice montira dve žice od jagnjećeg creva i "Tambura" je izrađena.Ona je omiljeni instrument pripadnika hazačke narodnosti na severozapadnu Kine.Gde god bili, oni uvek nose sa sobom Tamburu. Tambura se može izvoditi solo,a takođe može biti sastavni deo orketra.Ona poseđuje jaki izražajnost.