China ABC

Huobusi

Huobusi je jedan od gudačkih muzičkih instrumenata i veoma popularan među pripadnicima mongolske nacionalne manjine. U jeziku ove manjine, Huobusi takođe znači '' ćin ''.

U dinastije Juan Huobusi se smatrao plemenitim muzičkim instrumentom. Ljudi, bilo siromašni ili bogati, carevi ili generali,voleli su da nauče sviranje na Huobusi i smatrali ga važnim sastavnim delom svakodnevnog života.

Instrument Huobusi poseđuje bogatu izražanju sposobnost. On može da izražava razna osećanja čoveka i prirodne lepote. On može da se svira solo, u duetu sa flautom ili da prati pevanje starinskih pesama.