China ABC

Điaje Ćin

Điaje Ćin je muzički instrument koji je veoma popularan u provinciji Đilinu na severoistoku Kine. Điaje Ćin je stari muzički instrument korejske nacionalne manjine i po obliku je sličan kao tradicioni muzički instrument narodnosti Han, Gu Dženg.

Istorija Điaje Ćina već je trajala više od 1500 godina. Na početku, Điaje Ćin je bio proizvođen od celovitog drva. Uporedo sa razvojem proizvode, njegov materijal je neprekidno poboljšan.

Instrument Điaje Ćin poseđuje bogatu izražanju sposobnost.On može da izražava razna osećanja čoveka i prirodne lepote.On može da se svira solo,u duetu sa flautom ili da prati pevanje starinskih pesama.