China ABC

Gu Qin

Ovaj muzički instrument je nastao u Kini pre 3 hiljada dogina.U drevnoj Kini Guqin se smatrao plemenitim muzičkim instrumentom.Ljudi,bilo siromašni ili bogati,carevi ili generali,voleli su da nauče sviranje na Guqin i smatrali ga važnim sastavnim delom svakodnevnog života.

Čuveni ideolog i pedagog u drevnoj Kini Konfuči je komponovao i svirao na ovom instrumentu i stvorio je mnogo klasičnih melodija za instrument Guqin. Instrument Guqin poseđuje bogatu izražanju sposobnost.On može da izražava razna osećanja čoveka i prirodne lepote.On može da se svira solo,u duetu sa flautom ili da prati pevanje starinskih pesama.