China ABC

Ljuqin

«Ljuqin» je jedan od gudačkih muzičkih instrumenata. Pošto je napravljen od vrbe i oblik mu liči na list vrbe, nosi ime «Ljuqin», jer «Lju» na kineskom znači vrba. Struktura «Ljuqina» je slična instrumentu «Pipa» s kojim smo vas upoznali u ranijim rubrikama.

Ovaj instrument je nastao pre 200 godina. U početku se uglavnom širio u provincijama Šandong, Anhui i Djansu na istoku Kine i nosio je jaki seoski kolorit. Čujte sada melodiju izvedenu na «Ljuqinu» koja opisuje kako domaćica pravi lepinju i ubedjuje muža da bude vredan.

Ne samo po obliku i strukturi, nego i po načinu izvodjenja «Ljuqin» mnogo liči na instrument «Pipa». Prilikom izvodjenja, majstor sedi, levom rukom prebira po žicama, a desnom drži gudalo.

Kompozitor Vang Huižan je 1958. godine bio u prilici da sluša melodije na ovom instrumentu i veoma ga je zainteresovao pa je počeo da ga izučava i usavršava. Krajem te godine, zajedno sa majstorima fabrike u kojoj se izradjuje «Ljuqin» on je uspeo da naprvai ovaj instrument sa tri žice, a zatim je, 70-tih godina, osvojio i treću generaciju «Ljuqina» sa četiri žice. Zahvaljujući tome, znatno je povećana dimenzija zvukova i izražajnost ovog instrumenta.

Zbog velikog uspeha u preobražaju «Ljuqina» i izvodjenju na njemu, američki časopis «Kineska muzika» nazvao je Vang Huižana prvim čovekom koji je skrenuo svetsku pažnju na ovaj kineski instrument. Danas je «Ljuqin» jedan od vodećih instrumenata zajednice kineskih nacionalnih muzičkih instrumenata.

Kao flauta i violina u sifonijskim orkestrima na Zapadu, tako I «Ljuqin» igra važnu ulogu u kineskom orkestru nacionalnih muzičkih instrumenata. Osim toga, on proizvodi tonove koji veoma liče na tonove mandolina, pa može biti I član zapadnih orkestrara. Na kraju uživajte u melodiji «Proleće na jezeru Sihu» koja se izvodi na «Ljuqinu» u saradnji sa simfonijskim orkestrom.