China ABC

Ćinšihuangov mauzolej i figure terakote

Mauzolej imperatora Ćinšihuanga na predgrađu Siana u zapadnoj Kini spada u najobimnije, najsadržajnije i po strukturi najsvojstvene mauzoleje. Jama figura terakote je jedna od pratećih u okviru Ćinšihuangovog mauzoleja koji je po ugledu i reputaciji ravan piramidi u drevnom Egiptu, nazvan je osmo svetsko čudo. Ćinšihuang (259-210 pre n.e.) je bio osnivač prve kineske dinastije Ćin, prvi imperator feudalnog društva Kine uopšte. On je u kineskoj istoriji sporna ličnost. Bio je imperator koji je prvi ujedinio Kinu. Preduzeo je niz mera za socijalno, privredno i kulturno unapređenje Kine. Na primer, on je ujedinio kineske valutu, pisma, mere za dužinu, zapreminu i težinu. Radi odbrane od napada vojske severnih manjinskih vlasti, on je podigao fortifikacijski kineski zid. Zahvaljujući ovim merama, Ćinšihuang je svrstan u poznate političare u kineskoj istoriji. Međutim on je bio i veoma okrutan i rasipan. Radi okovanja ljudskih ideja i konačnog očuvanja vladavine svoje dinastije, one je dao niz varvarskih naredba. Po njegovom naređenju, bile su spaljene knjige koje nisu odgovarale njegovoj vladarskoj volji, bili su živi zatrpani i naučnici—disidenti. Osim toga on je radi uživanja, podigao za sebe raskošni mauzolej i luksuznu palatu Efan. Podizanje njegovog mauzoleja je počelo neposredno posle njegovog ujedinjenja Kine. Za to je bilo angažovano 700,000 kulučara koji su radili gotovo 40 godina. Ali, mauzolej nije bio sagrađen ni do njegove smrti.

Ćinšihuangov mauzolej se nalazi na brdu Lišan kod Siana, obuhvata površinu od 56 kvadratnih kilometara. Postolje mauzoleja je približno četvrtast, čija dužina u pravcu jug-sever iznosi 350, širina 345, a visina 76 metara. Gledano iz celine, mauzolej liči na piramidu. Kineski arheolozi su detaljno ispitivali i utvrdili da se okolo mauzoleja nalazi više od 500 pratećih jama, grobnica i grobova za kulučare. Među pratećim jamama su jama kola sa konjskom spregom koja simbolišu Ćinšihuangov fijaker u zagrobnom životu, jama sa konjima koji simbolišu dvorske konje, jama ratničkih figura koje su izrađene od terakote.

Ovo svetsko čudo je bilo otkriveno sasvim slučajno. Godine 1974. živalj je bio spreman da kopa bunar, ali je bio otkopan veliki broj keramičkih ploča. Živalj na to nije pokazao interesovanje, već je hteo da ih odbaci. Ali je slučajno zatekao jedan arheolog. Prijatno iznenađen taj je svestan da je reč o velikom arheološkom otkriću, odmah je prijavio Gradskom arheološkom zavodu. I najzad je bila raskopana pomenuta jama koja je potresla ceo svet. Dosada je iz ove jame otkopano 500 ratničkih figura, više od 100 konjskih figura i 18 drvnih ratnih kola. Ratničke i konjske figure su sve napravljene od terakote. Ratničke imaju prosečnu visinu od jednog metra i 80 santimetara, realistički izrađene, imaju sve različite poze i mimike. Ovo je odraz prefinjenog vajarstva dinastije Ćin. Ratničke figure su omiljeni kod naroda sveta, dolaze mnogi strani turisti da razgledaju jamu ratničkih i konjskih figura. Državnici i političari mnogih zemalja takođe su izrazili želju da je posete. Bivši američki predsednik Ronald Regan je posle posete pohvalio ove figure za veliko čudo čovečanstva. Iz razloga nedovoljno razvijenih arheoloških tehnologija i zaštite Ćinšihuangovog mauzoleja, Kina trenutno ne želi da raskopa ovaj mauzolej.

Prema podacima, u poslednjim godinama, iz pratećih jama je raskopano više od 50,000 značajnih predmeta iz dinastije Ćin, među njima najdragocenija su svakako kola sa konjskom spregom. Kola su napravljena od bronze i ukrašena zlatnim i srebrnim dekoracijama, svi komponeti su vezani mehaničkim spojevima. Kola su vrlo lepo projektirana, bila je isključiva kopija pravih, njegova veličina je upola manje nego u prirodnoj veličini. Ova kola su verno ovaplotila sjajno imperatorsko prevozno sredstvo. Sudeći po ovim pratećim jamama i kineskim istorijskim spisima, Ćinšihuangov mauzolej je olićenje tadašnje moćne dinastije Ćin. Ćinšihuang je pokušavao da njegova dinastija traje i posle njegove smrti. Međutim, dinastija je svrgnuta u seljačkim bunama samo u trećoj godini posle njegove smrti, što on nikada nije ni slutio. No, njegov mauzolej koji je najveći među mauzolejima svih kineskih imperatora i koji ima najviše zatrpanog blaga, već je očuvan više od 2000 godina, i postao pravi svedok kineske istorije. Godine 1987. UNESKO je upisao u Listu svetske kulturne baštine Ćinšihuangov mauzolej i figure terakote, sa obzirom na njihovu ogromnu istorijsku vrednost.