China ABC

Pećine Longmen

Pećine Longmen nalaze se 12,5 kilometara južno od grada Lojang u središnjoj kineskoj provinciji Honan. Klisura Longmen je zategnuta između dve gore, reka Jisui proteče kroz ovu klisuru, izgleda kao fantastična kapija. Od dianstije Tang dat je naziv Longmen što u prevodu znači"Zmajeva kapija". Ovde se pruža saobraćajna raskrsnica, nudi zelene gore, bistru vodu, prijatnu klimu. Stoga je "Zmajeva kapija" još davno postala destinacija kulturnih ljudi u šetnji. "Zmajeva kapija" nudi i kvalitetan kamen, podesan za uklesavanje. Prema tome, naši preci su odabrali ovo mesto da iskopaju pećine u kamenu.

Pećine Longmen kod Lojanga provincije Honan, Mogao kod Dunhuana provincije Gansu i Jungang kod Datonga provincije Šansi zajednički su nazvane "tri skupine kineskih kamenih figura". Klesanje pećina je počelo u periodu vladavine imperatora Šiaoven dinastije Severni Vej(471-477), trajalo je više od 400 godina, drugim rečima pećine su dosada stare oko 1500 godina. Pećine Longmen u pravcu jug-sever, poseduju više od 1300 kamenih pećina sa 2345 dvorana i soba, više od 3600 memorijalnih natpisa i zapisa, više od 50 budističkih pagoda i više od 9700 budističkih kipova. Od njih najreprezentativnije su pećina "Bingjangdžong", hram "Fensjan" i pećina "Gujang".

Pećina "Bingjangdžong" je svakako najbolji predstavnik vajarstva u periodu dinastije Severni Vej(386-512).Ona je isklesana za 24 godine, po vremenu je najduža. U ovoj pećini stoji 11 velikih kamenih kipova buda. Glavni kip je Sakyamuni, ima lepo i čisto lice, izgleda blaženo i prirodno. To je reprezentativna statua izrezana u kamenu. Pred podijumom ove statue su dva snažna kamena lava. Sa leve i desne strane Sakyamunija stoje dva njegova učenika i dve Bodhisattve koje sa osmehom na licu gledaju u daleko, vladaju se nežno i iskreno.U pećini je isklesan i reljef koji pokazuje kako brojne Bodhisattve i ostali slušaju pomno predavanje o budizmu, figure su tako lepo izrezane kao da su žive. Na plafonu pećine su uklesane božanstveno lepe devojke koje se zovu apsaras.

 

(Pećina "Bingjangdžong")

 

Hram "Fensjan" je najveća pećina među svim pećinama u Longmenu iako nosi naziv "hram". "Fensjan" je najbolji predstavnik vajarstva u periodu dinastije Tang(618-904)uopšte. Cela pećina je četvrtasta, po dužini i širini pemašila 30 metara. Tu je mnoštvo kipova koji čine savršenu umetničku celinu. Zapaža se veličanstven i prelep kip bude Vairocana(Budina Dharmakaya). Kip visok 17 metara, ima puno lice, drži se uzvišeno i elegantno. Njene umne oči gledaju pomalo dole, pogled se sliva taman sa pogledima pobožnika koji gledaju gore. Umetnički draž hrama je neizmerena tako da svako ko to vidi, mora da oseća u duši neki potres.

Pećina "Gujang" je najstarija i najbogatija pećina, takođe predstavnik vajarstva u periodu dinastije Severni Vej. U ovoj pećini ima najviše budističkih figura. Većina njih je propraćena memorijalnim natpisima i zapisima koji su zabeležili imena donatora i autora isklesanih odnosno izvajanih figura, datum vajanja kao i povod. Sve je to dragoceni materijal za izučavanje kaliografije i vajarstva dinastije Severni Vej. 20 poznatih kaligrafskih radova iz Longmena ocenjeni su u kineskoj kaligrafskoj istoriji kao putokaz, većinom su uklesani u pećini "Gujang". Ovi radovi su remekdelo po kaligrafskom stilu Vej, svaki čiji potez je pravičan i ukusan, snažan i energičan. Ovi radovi iz Longmena su kvintesencija kaligrafskih radova u Kini, visoko ocenjeni pa i obožavani iz generacije u generaciju.

Pećine Longmen zadržavaju veliki broj religijskih relikvija, likovnih, kaligrafskih i muzičkih delova, materijala odevanja, farmaceutskih, građevinskih i materijala o saobraćaju. To je upravo veliki muzej vajarstva i kiparstva u kamenu.

Longmen je 30. novembra 2000. upisan u Listu svetske kulturne baštine od strane UNESKO-a. Žiri ocenjuje da su one najobimniji i najistaknutiji uzor likovnih umetnosti u periodu od poznog perioda dinastije Severni Vej do dinastije Tang(493-907), najbolje odražava budističku temu i predstavlja vrhunac kineskog umenja uklesanja u kamenu odnosno vajarstva i kiparstva.