China ABC

Obuće sa vezama Jiske nacionalnosti

Pripadnici Jiske nacionalnosti uglavnom žive u jugozapadnom delu Kine, njihova nošnja ima jake regionalne specifišnosti, i kroz nošnju se vide razlike klase i starosti, kao i njihova tradicionalnost. Obuće sa vezama Jiskih žena je jedan od tih specijalnih stvari. Obuće je u obliki čamca, bele je boje, i ima crvene, žute i plave veze na njima.

Prema lokalnim legandama, ova vrsta obuća je spalila devojku koja će biti udata, zato sada devojke nose ovu vrstu obuća sa vezama na večanjima, sa željom da će imati miran i srećan život.