China ABC

Di Sji

           

Di Sji je jedna od lokalnih opera u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guidžou, a naročito u području Anšunu. Ova operska forma može da se vidi u selima za vreme praznika proleće i fenjera. Ljudi igraju tu operu radi izbegavanja nesreće i za zabave. Ta opera samo opisuje o vojnim temama, na primer, Roman o tri kraljevine, Legenda dinastija Sui i Tang. Maska je izrađena sa preuveličavanjem i opreznošću.

Zanatlije dele maske na pet vrsta, civilni oficir, militarni oficir, mladi oficir, star oficir i ženski oficir. Drugačije šare ss iscrtaju na šlemovima ženskih i muških oficira, kao što su zmaj, finiks, leptir itd.