China ABC

Igračka « Kralj majmuna i svinja Ba Đe»

U narodnom slikarstvu Kine, dela čija je tema kralj majmuna i svinja Ba Đe su najzastupljenija. U kineskom klasičnom romanu « hodočašće na Zapad» se priča o tome da su kralj majmuna Sun Vu Kong koji uvek drži u ruci zlatni štap i svinja Ba Đe koji uvek drži grabilicu zaštitili svog majstora na putu za hodočašće ka Zapadu.

Fugura majmuna je vesela i humoristička, a Ba Đe je skroman i simpatičan. Ornamenti i boje figure su jednostavni. Ali figure su pokretne dok se povlače koncem.