China ABC

Pokretne lutke

Pokretne lutke se u drevno vreme zovu lutke na štapićima, pokrenu putem kontrole štapića. Igrač drži dva štapića, a štapići se spoje sa lutkom. Pokretne lutke se po veličini dele na velike, srednje i male lutke. A u raznim krajevima, njihove sopstvene karakteristike su različite.

Pokretne lutke se proširuju u mnogim krajevima Kine. One se u severnom delu Kine zovu igra štapićem, u jugozapadnoj Kini u provinciji Sičuan se zovu opera drvenih lutaka.