China ABC

Igračka od gline(4)

Igračke od gline koje su proizvođene u srezu Jun u provinciji Henan su uglavnom na temama životinja, ličnosti. Najveći broj tih igrački je izrađen u obliku raznovrsnih životinja među kojima je najobičniji konj. Konji od gline imaju mnog vrsta, crveni konji, crni konji, konji sa dve glave i mali konji. A ličnosti su uglavnom ličnosti u raznim operama, legendama i predanjima.

U slici su poznate ličnosti u narodnim legendama. Zbog razlika u temperamentu, hobiju i vrednosti mere prema lepoti različite zanatlije napravljaju te igračke na svoje načine, te su igračke iste ličnosti su veoma drugačije izrađene.