China ABC

Igra senki(3)

Igra senki se zove i igra senki svetlosti, tj. iza belog ekrana pomera se lutka, a gledaoci putem bacanja svetlosti gledaju senke koje lutka pravi. Lutke, scene u igri senki su ručno izrađene od kože, i zato se ta umetnost zove i igra senki kožnih lutka.

 

Predmeti koji se upotrebljavaju u igri senki, mogu ne samo da se koriste u igri, već mogu da se koriste i kao igračke, ili da se postave na prozorima i belim zidovima da služe kao ukrasni predmeti. Zbog toga što su ti predmeti lepi i elegantni, napravljeni sa kineskim narodnim stilom, mnogi muziji, kolekcionari, umetnici i obožavaoci igre senki vole da ih sakupljaju i čuvaju.

Igra senki je jedna od najstrarijih operskih formi u Kini, odnosno potekla je u dinastiji Han pre 2000 godina. Postoji predanje koje kaže da je caru Hanvu veoma nedostajala preminula supruga li, te je naredio da radnici naprave skupture njegove supruge Li koristeći sveti kamen sa dna mora. Tako napravljenu skulpturu su obmotali gazom, i na svetlosti se pojavila senka skulpture, koja je bila veoma slična senki supruge Li, te je tako i nastala igra senki. Od 7. do 14. veka, razvoj igre senki je bio beoma prosperitetan.