China ABC

Kako su pravljene figure boraca i konja

1989. godine, radna grupa instituta za arheološki rad pri kineskoj akademiji društvenih nauka

je tokom istraživanja u gradu Sian pronašla 21 pećinu kojom se pravile figure boraca i konja pre 2100 godine u dinastiji zapadni Han, i u tim pećinama otkrila nekoliko hiljada keramičkih figura.

Pronalazak keramičkih figura je omogućio da se otkrije zagonetka o pravljanju figura boraca i konja. Figure su pravljene u kalupima, ali su svi organi već rezani pre pečenja. Nakon pečenja, figue su bile ofarbane belom bojom.