China ABC

Porculanski predmeti i Kina

Engleska reč China ima i značenje Kina i značenje porculanski predmet. Kina je već odavno nazvana zemljom porculana, onda upravo postoji kakva veza izmedju Kine i porculanskih predmeta?

Arheološki podaci pokazuju da je prethodnik porculana bio materijal Ćingci, koji poseduje karakteristike sadšnjeg porculana, a takodje nosi i tragove straovremenih keramičkih predmeta. Predmet od materijala Ćingci je najpre otkriven u kulturnom spomeniku Longšan u provinciji Šansi pre 4200 godina.

Porculanski predmeti u pravom smislu se pojavio u južnoj kineskoj provinciji Džedjang u dinastiji istočni Han(23--220 godina naše ere). nakon toga, tehnika o proizvodnji porculana se prenela sa Juga u severni deo zemlje i postigla veliki napretak. U tom periodu je najznačajniji dogadjaj u toj oblasti je nastanak belog porculana, a to je takodje imao dalekosežni uticaj na razvoj porculanskih predmeta.

Od 10. do početka 13. veka, naime, u dinastijama Tang i Song, dalje se razvijala tehnika o proizvodnji porculana. Glazirani porculanski predmeti su upravo popularna proizvodnja u tom razdoblju.

U dinastijama Ming i Ćing je došlo do procvata u proizvodnji porculanskih predmeta. Kvantitet i kvalitet proizvedenih porculanskih predmeta su dostigli vrhunac. Izvoz kineskih porculanskih predmeta u inostranstvo je najranije započet u 8. veku, a pre toga je već uspostavljena trgovinska i kulturna razmena izmedju Kine i inostranstva putem čuvenog svilenog puta.

Dinastije izvoza kineskih porculanskih predmeta su najpre bile azijske zemčlje, U 17. veku, kraljevska kolena u zapadnoj Evropi su počela da sačuvaju kineske porculanske predmete. Posle otvaranja nove linije plovidbe, uporedo sa učestalim razmenama, porculanski predmeti su takodje postali najdragoceniji poklon medju evropskim zemljama. Prema nepotpunim podacima, u 17. veku Kina svake godine izvozi oko 200 hiljada komada porculanskih predmeta, a u 18. veku je ovaj broj dostigao milion. Reč China je uporedo sa širenjem kineskih porculanskih predmeta po Velikoj Britaniji i evropskom kontinentu postala dvosmislena imenica, te su na taj način tesno povezani Kina i porculanski predmeti.