China ABC

Groblja drevne države Jelang u srezu Hedžang

Samouverenost Jelanga je veoma poznat idiom u Kini, ovaj idiom je potekao iz priče o drevnoj državi Jelang u jugozapadnom delu Kine pre dve hiljade godina. Ova država, koja se nalazila u visoravni Jungui je doživela stogodišnji prosperitet i nakon toga je nestala kao padalica. Početkom ovog veka, kineski arheolozi su u sreu Hedžang u provinciji Guidžou otkrili stara groblja, te su na taj način skunuli misteriozni veo nekadašnje države Jelang.

U septembru 2001. godine, otkriveno je u varoši Kele u srezu Hedžang 108 groblja iz perioda države Jelang, što predstavlja najveće otkrivanje u arheološkom radu na ovoj maloj drevnoj državi. S obzirom na veliki značaj, ovo otkrivanje je uvršćeno u deset najvećih arheoloških dostignuća u 2001. godini.

država Jelang je bila vlast jedne jake nacionalne manjine u jugozapadnom delu Kine, postojalo je otprilike dve godina od trećeg do prvog veka pre naše ere. U drugom veku pre naše ere, poznat istoričar u dinastiji zapadni Han Sima Ćian je u knjigama naveo da je država Jelang bila najmoćnija vlast u svim plemenima u jugozapadnom delu Kine. Ova država poseduje stotinu hiljada vojnika. U razgovoru sa diplomatom dinastije Han, kralja ove države je pitao da li je država dinastija han veća nego njegova država. U tom periodu, dinastija Han zadržavala većinu teritorije Kine, a država Jelang se nalazila u prebačenom planinskom području, kralj države Jelang nema pojma o velikim razlikama u moći izmedju dveju zemalja, te je postavio takvo pitanje. Od tada, nastao je idiom samouverenost Jelang, i sve se koristio i dan-danas.

U tim grobljima je otkriven veliki broj brozanih predmeta, koji imaju veliku istraživačku vrednost. Stručnjaci smatraju da ključ za otkrivanje zagonetke drevne države Jelang, možda je baš skriven u tim grobljima u varoši kele u srezu Hedžang.