China ABC

Arheološko dostignuće Mauzoleji dinastije Ming

Nastanak Mauzoleja je povezan sa državnim udarom. Prvi car u dinastiji Ming Džu Juandžang je odredio jugoistočni grad Nandjing za prestonicu i predao je svom unuku presto. Medjutim, njegov četvrti sin Džu Li je u borbi za presto pokrenuo gradjanski rat i na kraju je postao drugi car dinastije Ming.

Nakon svog stupanja na presto, Džu Li je iz razloga svoje bezbednosti preselio prestonicu u Peking. U toku vladavine, Džu Li je naredio stručnjacima da njemu izaberu mesto za izgradnju mauzoleja i na kraju je odabrao jedno krasno mesto za ovaj projekat. Počev od 1409 godine, a sve do svrgnuća dinastije Ming, 13 careva je sahranjeno na ovom mestu, i na taj način je formirana skupina mauzoleja careva dinastije Ming, te se ovaj kraj nazvao i trinaest mauzoleja.

Oblik takozvanog trinaest mauzoleja je sličan mauzoleju Siao prvog cara te dinastije, na centralnoj liniji mauzoleja se nalazi božija staza koja simboliše neprikosnovenost imperatora. Ispred glavne kapije mauzoleja leži visoka kamena ploča koja ima istoriju dužu od 450 godina. U blizini ove ploče je kapija mauzoleja.

Radi zaštite svojeg mauzoleja, carevi su ne samo proizveli mnoge misteriozne priče, već i postavili strogu odbranu oko mauzoleja. Mauzolej stabilnosti je najmisterioznih medju svih 13mauzoleja. Sve do maja 1956 godine, arheolozi su počeli sa radom na kopanju podzemne palate u okviru tog mauzoleja. Ova palata zauzima površinu od 1195 kvadratnih metara i u kojoj je sačuvan veliki broj veoma dragocenih kulturnih predmeta, a medju njima su šareni tekstilni proizvodi, konfekcije, mali pozlaćeni ukrasi, kao i mnogobrojni zlatni, porculanski i predmet od žada.