China ABC

Arheološko dostignuće mauzolej Siao u dinastiji Ming

Mauzolej Siao je upravo mauzolej prvog cara dinastije Ming--Džujzandžanga.

Džu Juanžang je vodio poreklo iz siromašne seoske porodice, radi života, on je svojevremeno bio monah u hramu. Nakon toga, on je učestvovao na seljačkom ustanku protiv vladavine dinastije Juana. Zahvaljujući hrabrosti i straškom pogledu, on je od običnog ratnika postao vodja ustanka. 1368. godine, Džu Juandžang je svrgnuo vladavinu dinastije Juan i stupio na prestol.

Džu je već tokom svoje vladavine započeo da izgradi svoj mauzolej i ceo rad je potrajao 25 godina, naime, završen je sve do vladavine njegovog sina. Pošto je Džu Juandžang izabrao istočni kineski grad Nandjing za prestonicu, ovaj mauzolej se baš nalazi u periferiji ovog grada.

Najmisteriozno mesto u okviru ovog mauzoleja je svakako palata u kojoj su zajedno sahranjen Džujzandžang i njegova žena. Ova palata se nalaziu takozvanom dragocenom gradu, centru celog mauzoleja. ovaj dragoceni grad je okružen zidovima sa visinom od 1100 metara. što se tiče precizne lokacije ove palate postoje raznovrsna tumačenja. Prema predanju, sa ciljem žaštite palate od kradje je održana veoma čudna sahrana, u kojoj je 13 identičnih pogrebnih odreda istovremno prošlo kroz 13 kapija grada. Pored toga, neki ljudi smatraju da Džujzanžang čak nije ni sahranjen u nandjingu, nego negde u Pekingu, te je zbog toga gde je sahranjen Džujzanžang bila zagonetka u nekoliko vekova. 1997. godine, lokalna služba za zaštitu kulturnih spomenika je putem visokotehnološkog merenja, uspešno konstatovala lokaciju ove podzemne palate.

U junu ove godine, u gradu Sudžou će biti održana Konferencija o svetskim prirodnim kulturnim nasledjima, a na kojoj će takodje biti diskutovano da li će ovaj mauzolej uvršćen u spisak svetskih kulturnih nasledja. Do tada, ovaj mauzolej će sigurno izazvati veliku pažnju celog sveta.