China ABC

Arheohoško dostignuće mauzolej kralja zapadnog Sia

Mauzolej kralja u dinastiji zapadnog Sia koji se nalazi na hujskoj autonomnoj pokrajini na severozapadnom delu Kine predstavlja jedno od najvećih stotina arheoloških dostiguća u 20. veku u Kini, a takodje zauzima važno mesto u arheološkoj istoriji kineskih nacionalnih manjina.

Pre hiljadu godina, u tadašnjoj Kini su zajedno postojale tri kraljevine, to jest vlast naroda Han "Song" koja se nalayi u centralnom delu Kine, kraljevina narodnost Cidan "Liao" na severoistoku Kine, kao i kraljevina zapadni Sia narodnosti Dangsiang koja se nalazi na severozapadnom delu Kine.

Kao nezavisna kraljevina, zapadni Sia ima svoje pismo i jezik. Nesrećno, 1227. godine, mongolska vojska predvodjena Kubalaj Hanom je nakon okupiranja kraljevine zapadni Sia izvršio veliki masakr pripadnicima narodnosti Dangsiang, te su zbog toga takodje uništeni zapisi i knjige te kraljevine.

 

Početkom 70-tih godina prošlog veka, ruševine mauzoleja kralja zapadnog Sia su slučajno pronadjene. U narednih 30 godina, kineski arheolozi su više puta vršili istraživanja, merenja i kopanja u tim ručevinama, i na taj način su preliminarno razjasnio generalnu strukturu tog kraljevskog mauzoleja.

Ceo mauzolej je izgradjen u pustinji koja zauzima površinu od 50 kvadratnih kilometara, u mauzoleju postoji 9 kraljevskih mauzoleja i više od 250 groblja činovnika i plemića tadašnje kraljevine. Svaki od tih 9 mauzoleja predstavlja gradjevinski kompleks.

Mauzolej trojka je onaj koji zauzima najveću površinu i najbolje sačuvan. Arheolozi su potvrdili da je u ovom mauzoleju sahranjen prvi kralj zapadnog Sia Li Juanhao.

Mauzolejski toranj u okviru ovog velikog spomenika je nazvan orijentalnom piramidom. Ovaj toranj, koji se nalazi na severozapadnom ulgu celog gradjevinskog kompleksa, predstavlja značajnu i specifičnu gradjevinu koja pokazuje neki svojevrsni običaj u sahrani plemića ili kraljevskog kolena kraljevine zapadnog Sia.

Do sada je u ovom mauzoleju pronadjeno više od 200 predmeta koji su se poslužili kao ukrasi. Prema mišljenjima arheologa, ovaj mauzolej, u čijoj izgradnji su primenjene prednosti carskih mauzoleja naroda Han u strarijem vremenu Kine, a istovrmeno pod uticajem arhitekture budističke gradjevine, te je stoga savršeno kombinovao kulturu naroda Han, budizma i narodnosti Dangsiang.