China ABC

Keramika pevanja

Ova j predmet je naparvljen u Dinastiji Donghanu, i sada se sačuva u Kineskoj istorijskoj muzeju. Keramika je visoka 55 centimetara, i na glavi se nosi maramica. Živahan je izraz na lici keramike, kroz koji se može oseća kako peva.