China ABC

Tang Jin i njegov živopis o jahanju na magarcu

Tang Jin (1470—1523), poznat umetnik iz dinastije Ming. On je živeo u srezu Vu u Điangsu provinciji. On je bio jako taletovan u umetnosti, mogao je da piše pesme i dobro slikao slike. U njegovoj starosti, on je verovao u Budizam i postao je sve više sumorniji.

Ovaj živopis o jahanju na magarcu se tankim bojama iscrtao na svilenom svitku. On je opisao o rekama koje plove kroz planine i vetar koji duva kroz drveta. Jedan čovek koji jaše na magarcu je na putu ka planinskoj vrhuncu. U blizini jedna drvoseča počinje da šeta kroz most. Slikar je pisao jednu pesmu na njemu: tražim ali ništa nađem, zato sakupim knjige i idem kući. Ja još uvek jašem na magarcu ka zelenoj planini. Moje telo je pokriveno prašinom. Moja žena stoji pred planinom i krava ima svoju odeću. Ovaj živopis pokazuje karakteristike Tang Jina u slikarstvu.