China ABC

Baj Đie Tong Sjin

Supruga kralja Džongšana Liang Ći je rodila žensko dete. Njoj se bojio da izgubi ljubav kralja Džongšana, izmenila je svoje dete muškim detetom i da stavila neki znak u telu ženskog deteta. Ona je zvala muško dete Sju Tijenbao.

Posle 18 godina, sin kneza Čang Ming je pljačkao tadašnju pevačicu Li Jinga i ubio njenog oca. Sju Tijenbao je spasavao Li Jinga. Da nebi Čang Ming izvršio osvetu, sakrio ju je u svojoj kući. Pošto oni su se družili, odlučili su da venčaju. Majka Tijen Baoa ne voli Li Jinga zbog siromaštva njene porodice. Jednog dana, iznenadno je našla znak u telu Li Jinga i saznala da je Li Jing svoja ćerka.

Tada car je želeo da će TijenBao biti svoj zet. Ali Tijenbao ne voli princezu. Princenza je veoma ljuta i želi da ubije Li Jinga. Tijenbao je udario princezu kad spasava Li Jinga.

Princeza je rekla caru šta se dešavalo. Čang Ming je iskoristio ovu priliku da izvrši osvetu, prokazivajući da je Tijenbao udario princezu zbog Li Jinga. Car je naredio da ubije Li Jinga. Majka Tijenbaoa ne želi da ponovo izgubi svoju ćerku i da caru kaže da je Li Jing svoja ćerka. Car je veoma ljut i da naredio da ubije Tijenbaoa.

Tijenbao i Lijing su dogovorili da će Li Jing izvršiti samoubitstvo u kući u trenutku kad je Tijenbao ubijen u određenom mestu. Li Jing je izvršila samoubitstvo u kući prema planu, ali Tijenbao nije ubijen carskim oproštajem. Kad Tijenbao žurio u kuću, Li Jing je već umrla. On je veoma tužan.